නදීකා ඇන්ටි

wayne කියල අපේ යාලුවෙක් එවල තිබුන කතාවක්.කියවල බලල අදහසක් දක්වන්න.

කතාව download කරගන්න පහල link ඒක click කරන්න

නදීකා ඇන්ටි

Posted on October 8, 2012, in Sinhala Story. Bookmark the permalink. 9 Comments.

  1. elaaaaaaaaaaaaaaaa

  2. elA ELA kollo hebei me wage katha godak ahuwa , need sth new

  3. shaaaaaaaa niyamai machan

  4. maru maru…

  5. PATTA MACHAN-

  6. ah.. ealaz..

  7. ela ela neyamai

  8. nice one thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: