ජෙස්මින් අක්කා

1z4c27tකියවල බලල අදහස් දක්වන්න. අදහස් ගොඩක් වැදගත් ඊලග කොටසට. අයිතිය හා ඝව්රවය මුල් රචකයාට හිමිවිය යුතුයි

ජෙස්මින් අක්කා

Posted on March 7, 2016, in Sinhala Story. Bookmark the permalink. 3 Comments.

 1. thank you machan story ekata digatama katha danna

 2. isselama suba pathanawa me site aka nawatha aramba karapu eka gana.
  dan hodyi. ikmanata katha watenawa. niyamayi jaya wewa !!!

  “aya thawama tharunayi ” liyapu chathu nanda ta api illemak karanawa kathawe 7 kotase idan issarahata liyanna kiyala.

  a wagema ” thisaravi ” liyapu kenagenuh illanne ake 2 kotase idan liyanna kiyala

 3. Hi all..,Im Nirosh Shanaka

  ■Every “Weekdays”&”Weekends”
  24 hour im free at “Colombo – Sri Lanka. 

  This is about me..!

  ●Im 19 years old
  ●I’m from Colombo – Sri Lanka 
  ●My no +94 (710865162 )
  ●I’m a girlish boy
  ●Im Full body shaved
  ●Smooth,soft,fair,maintained skin 
  ●Cute and pretty
  ●7.5 inch d i c k
  ●I can be “top” and “bottom” both
  ●I do cross – dressing
  ●I like threesome and couple s e x
  also..

  (NOTE – ” Nirosh Shanaka” – is my Facebook name and you can view my photos there)

  ●I have a safe and secure place.

  ● If you have a place.,I can visit.

  ●Age over 25yrs only.

  Local & Foreign ..,

  *Muslims ,
  *Tamils,
  *Married ones/unmarried ones ,
  *Couples ,
  *Girls / Ladies ,
  *Cross – dressers ,
  *Gays ,
  *B i s e x u a l s …all 
  are welcome!

  ● Posh ,
  ● Decent ,
  ● Educated ,
  ● Honest………ones only..!

  Im not responding to..,
  ● Messages ,
  ● e-mails ,
  ● missed calls.

  ●Dont call me ” Monks ”

  ●My number – +94(710865162)

  ●Nirosh Shanaka  – + 94 (710865162)
  (Whatsapp/Viber) 

  ●Pictures on my Facebook 
  account are my original.

  ***Thankyou for reading..!**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: